Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/skolkabezhranic/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464 Dvojjazyčnost v MŠ
  Tel.: + 420 725 411 709   Email: skolkabezhranic@gmail.com
Notice: Undefined variable: tslider in /usr/home/skolkabezhranic/public_html/templates/phocamegalab/index.php on line 184

Dvojjazyčnost v mateřské škole

Člověk je komunikativní bytostí a mluvit dvěma jazyky je ve světě zcela běžné. Odhaduje se, že více než 60% populace je bilingvní (dvojjazyčná). Náš jazyk se buduje postupně, v několika fázích a je prokázáno, že každé dítě je zhruba od 18 měsíců věku již geneticky naprogramováno osvojit si řeč. Tato schopnost se pak nenávratně vytrácí okolo 7. až 8. roku.

Z hlediska jazykových schopností je tato etapa naprosto neopakovatelná a je pro ni typická mimořádná citlivost na běžné i specifické jazykové podněty, spontánnost projevu dítěte, minimální sociální zábrany, pružnost nervové soustavy, výjimečné imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a převaha mechanické paměťové složky, schopnost sluchové diferenciace apod. Děti se v tomto věku učí mimoděk, odposlechem, nápodobou, opakováním, užívají metodu pokus – omyl a testují slova, jimž nerozumí. Proto je dítě přirozeně schopno zachytit správnou výslovnost, intonaci a tempo cizí řeči.

Existují přitom dvě skupiny dvojjazyčných dětí. Jsou to tzv. souběžně bilingvní děti  tj. děti, které během prvních dvou až tří let života, vyrůstají již se dvěma jazyky (např. v důsledku toho, že rodiče mluví různým mateřským jazykem) a děti tzv. postupně bilingvní, tj. ty které se v prvních třech letech života učí jednomu rodnému jazyku a teprve okolo věku tří let se přidává jazyk další. Toto je případ většiny dětí v naší školce.

 

Co nejvíce ovlivňuje osvojení druhého jazyka?

Děti, které si druhý jazyk osvojují teprve okolo třetího roku života, mají obvykle už natolik rozvinutou mateřštinu, že jim tato dovednost pomáhá v učení se nového jazyka. Nicméně rychlost s jakou se učí je individuální.

Platí přitom:

  • čím dřív se dítě začne učit
  • čím častěji slyší jazyk od rodilých mluvčích
  • čím atraktivnější je nový jazyk
  • a čím více je dvojjazyčnost oceněna nejbližšími

tím lépe se naučí novému jazyku.

Velmi důležitá je také vnitřní motivace dítěte.

 

Jak probíhá učení se cizímu jazyku v naší mateřské škole?

Děti jsou během celého dne doprovázeny oběma řečmi. Je zachováno principu jedna řeč-jedna osoba. Česká interkulturní pracovnice mluví pouze česky, rakouská pedagožka a obě vychovatelky pouze německy. Stěžejní přitom je, že je řeč používána bez doprovodného vysvětlení osoby hovořící mateřštinou dítěte, tak aby si dítě mohlo význam odkrýt samo.

Toto přiřazení osoby k jazyku usnadňuje dětem rozeznat hranici mezi jazyky a zásadně ovlivňuje přepínání mezi nimi. Je velmi důležité, aby nabídka aktivit z různých vzdělávacích oblastí byla tak rozdělena, aby všechny vzdělávací oblasti byly pokryty oběma řečmi. Spolupráce mezi dospělými v mateřské školce je velice důležitá.

 

Jak probíhá vývoj jazyka u postupně bilingvních dětí?

Ve většině případů probíhá vývoj jazyka u dětí podle následujícího scénáře. V prvních dnech až týdnech kontaktu s druhým jazykem děti mlčí a komunikují spíše neverbálně (pohledy, mimikou, gesty). Dítě si nahrává melodii řeči a pozoruje ostatní dospělé a děti při jejich jazykovém projevu. Vše co slyší si ukládá ve své paměti.  Časem se děti stávají jistějšími a začnou se pomalu, pomocí jednoduchých slov sami zkoušet vyjadřovat.  

Když už se zaposlouchají do znění nového jazyka více, přijdou na řadu časté fráze (ahoj, jak se máš, dobré ráno, mám hlad) a postupně se učí nová a nová slova, která spolu při slovní zásobě okolo 50ti slov začínají kombinovat.

Teprve až po 10ti měsících kontaktu s cizí řečí se sukcesivně bilingvní děti dovedou mezi sebou dobře domluvit a rozumí téměř všemu, co se týká běžně známých situací, pokud je vyřčené zároveň doprovázeno gesty nebo obrázky. Starší děti začínají pomalu překládat pro své přátele. Mnohdy opatrovatelka položí dítěti otázku v cizí řeči a dítě jí odpoví svou mateřštinou. A stává se také, že děti oba jazyky míchají, což svědčí o tom, že dovedou řeč správně využít jako prostředek ke komunikaci.

Porozumění a vyjádření v cizím jazyce přichází poměrně rychle. Gramatické zvláštnosti jazyka představují pro děti ovšem velkou výzvu a formují se mnohem delší dobu.

Naučit se jazyk je však více než znát slovíčka, gramatiku a výslovnost. Je to především schopnost využívat všechny tyto znalosti v reálných situacích a tomu nejvíce napomáhá jejich skutečný prožitek.

 

 

Aktuálně

Němčina s Conny

Kontakt

Přátelé česko-rakouské školky, o.s.
Gagarinova 2770/54
66902 Znojmo

www.skolkabezhranic.eu
IČ: 26566893

tel.: 725 411 709 - Gabriela Lazárková

tel.: 737 225 584 - Věra Svobodová

Login Form